Binnenkort, op 21 maart, vindt de Stille Omgang plaats. Deze ommegang gaat terug op de Mirakelprocessies, die in de Middeleeuwen door de oude binnenstad van Amsterdam trokken. Een hostie die niet wilde branden trok jaarlijks talloos veel pelgrims naar de Heilige Stede. Zij kochten daar kleine tinloden plaatjes als aandenken aan hun vaak lange en zware reis. En soms lieten zij ook wat achter. Een pelgrimsinsigne dat in 1988 bij opgravingen aan het Rokin uit de Amstelbedding is opgediept, is daar een stille getuige van. Het brengt ons naar Aken.