Op dit schilderij is de zondagse kerkgang afgebeeld. Iedere zondag liepen de jongens en meisjes in een lange stoet van het Burgerweeshuis naar de Westerkerk aan de Prinsengracht of naar de Nieuwe Kerk op de Dam. Onderweg ontmoetten zij dan de in blauw-zwart geklede wezen van het weeshuis van de Hervormde Diaconie. De weeskinderen hadden hun eigen plaats in de kerk.

Op het schilderij zijn de weesmeisjes devoot weergegeven, lopend in een dubbele rij voor een stadsprofiel van Amsterdam aan de wand. Kijk voor meer gegevens over dit schilderij in Collectie Online van het Amsterdam Museum.