Datum en tijd: maandag 3 september, (tijd nader te bepalen) 

Locatie: Amsterdam University College, Science Park 113, 1098 XG  Amsterdam