De kinderen De Stuers komen in een gespreid bedje terecht. Joseph was aanvankelijk auditeur bij de staatsraad van het Koninkrijk Holland maar wordt op 25 september 1809 auditeur van Koning. In deze functie vergezelt hij Lodewijk Napoleon naar Parijs. Lodewijk benoemt hem op 28 februari 1810 tot secretaris van zijn kabinet. Nadat Lodewijk gedwongen wordt om afstand te doen van de troon en Holland bij het Franse keizerrijk wordt ingelijfd, gaat De Stuers over in dienst van keizer Napoleon Bonaparte. Korte tijd later wordt hij naast zijn functie als ‘auditeur au conseil d’état’ benoemd tot secretaris-generaal van het departement der Zuiderzee en keert hij terug naar Holland; standplaats Amsterdam. In die hoedanigheid haalt hij op 9 oktober 1811 zijn broodheer in.

In 1824 wordt De Stuers, onder Koning Willem I, in de Nederlandse adelstad verheven en met de titel ‘ridder’ bekleed. Dit predicaat gaat over op alle wettige mannelijke afstammelingen bij het recht van eerstgeboorte. In het uitzonderlijke geval van De Stuers wordt de titel doorgegeven aan Adrien Lambert Napoleon.

De kersverse ridder Joseph de Stuers, wordt in 1826 benoemd tot ‘Nederlandsch consul-generaal’ bij de noordelijke republieken van Zuid-Amerika. Dit avontuur is echter van korte duur; een jaar later, op 30 oktober 1827, vangt het eeuwige aan. De Stuers overlijdt in Santa Fé de Bogota, te Colombia.

De Antwerpse schilder Van Bree treft De Stuers in de bloei van zijn leven. Het doek waarop hij gevangen is verkeert in minder goede staat. Om de restauratie van 'De Intocht van Napoleon te Amsterdam// te kunnen bekostigen roept het Amsterdam Museum de hulp in van het publiek. Via het Hart kun je bijdragen aan het herstel van het immens grote doek. De restauratiewerkzaamheden zullen te zijner tijd in de Schuttersgalerij plaatsvinden maar ook voor die tijd ben je welkom om dit monumentale werk te komen bekijken.