Vanmiddag komt hij weer langs. Na een vrolijk voorprogramma in de personeelskantine, dat in het teken zal staan van het onlangs geopende kindermuseum ‘Het Kleine Weeshuis’, gaan alle aanwezigen -jong en oud- naar de Filmzaal met de stemmige rode gordijnen en verwelkomen daar de Sint en zijn Pieten onder luid gezang. Alle kinderen zullen een gesprekje hebben met de Goedheiligman, dat hij afsluit met het overhandigen van een klein cadeautje. Volgens de meeste kinderen is dit absoluut de enige, échte Sinterklaas. Zij komen dan ook graag elk jaar weer terug om hem weer in levenden lijve te ontmoeten, totdat….

In de jaren ‘60 van de vorige eeuw, toen in de museumgebouwen dus nog het Burgerweeshuis gevestigd was, verraste de Goedheiligman de weeskinderen ook al met een bezoek. Deze foto getuigt daarvan. Hendrikje Hoving (1919-2007) was indie tijd werkzaam in het Burgerweeshuis aan de Kalverstraat en heeft in die tijd veel gebeurtenissen op de gevoelige plaat vastgelegd. In 2008 zijn uit haar nalatenschap veel van die foto’s samen met diverse, andere documenten betreffende het leven in het Burgerweeshuis geschonken aan het Amsterdam Museum.

Kijk hier voor meer informatie over dit object.