Guido Leguit - student kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam