Alleen Noach en zijn vrouw, hun drie zonen met hun vrouwen en van alle soorten dieren één paar, mannetje en wijfje, overleefden de legendarische zondvloed, waarvan de Bijbel in het eerste boek Genesis verhaalt. Nadat allen de ark, die Noach in opdracht van God ter overleving gebouwd had, verlaten hadden, bestond er op de hele aarde dan ook maar één taal. In plaats van zich volgens Gods wens te verspreiden over de aarde, vestigden Noach en zijn nakomelingen zich allemaal bij elkaar op een vlakte. Overmoedig als zij waren, besloten Noachs nakomelingen hier later een stad genaamd Babel te gaan bouwen met een toren, die tot in de hemel moest reiken.

God zag maar één oplossing om de mensen af te brengen van dit hoogmoedige idee, dat ervan uitging dat zij tot alles in staat waren. Hij besloot hun taal te verwarren, waardoor ze elkaar niet meer konden verstaan. Dit goddelijke ingrijpen hielp. Prompt raakten ze met elkaar slaags en gooiden de tafels van de stenenbakkers om. De bouw werd gestaakt. Deze ontwerpschets voor een van de grote Bijbelprenten van Jan Luyken biedt een treffend en dynamisch beeld van deze ingrijpende gebeurtenis uit de Bijbel, die bekend staat als de Babylonische spraakverwarring en waardoor er nu bijna 6000 talen op de wereld gesproken worden.

Kijk hier voor meer informatie over het object