Schavemaker geeft bij de UvA onderwijs binnen de (research)masters op het terrein van media, cultuur en kunst. Vanuit een interdisciplinaire benadering richt Schavemaker zich in haar onderzoek op de manier waarop kunst en de museale praktijk zich verhouden tot de opkomst van onder meer televisie, video en de digitale media. Dit varieert van de wijze waarop kunstenaars in hun werk reflecteren op de online beeldcultuur (internet/social media) tot de impact die dit heeft op het museale programma en aankoopbeleid (wat betekent het om een internetkunstwerk te tonen in het museum en voor de eeuwigheid te bewaren?). Ook de uiteenlopende manieren waarop nieuwe mediatechnologieën worden ingezet om de museale ervaring te verrijken en toegankelijker maken (denk aan multimedia tours en robots waarmee op afstand museumbezoek mogelijk wordt gemaakt), staan centraal in Schavemakers onderzoek.

 

Plaats: De aula van de Universiteit van Amsterdam, de Oude Lutherse Kerk (ah Spui) te Amsterdam, Singel 411, 1012 WN  Amsterdam

Tijd: aanvang 16.00 (precies).

De oratie is openbaar