Drie witte Andreaskruisen, een zwarte baan, een rood vlak: het stadswapen is sinds de middeleeuwen hét symbool van Amsterdam. De herkomst is onbekend. We weten wel hoe het stadswapen zich heeft ontwikkeld. Op vroege exemplaren staat vaak een koggeschip afgebeeld, een verwijzing naar de overzeese handel. En rond 1500 kreeg de stad het recht om boven het stadswapen de keizerskroon te voeren.

Koning Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519) was heer van de Nederlanden. Als dank voor financiële steun schonk hij Amsterdam in 1489 het recht de koningskroon boven het stadswapen te plaatsen. Toen Maximiliaan in 1508 tot Duits keizer werd gekozen, werd dat de keizerskroon. Dit stadswapen met keizerskroon is vermoedelijk afkomstig uit het in 1647 gebouwde Raffineer- of Stadssalpeterhuis, dat op de hoek Palmgracht/Lijnbaansgracht stond. Hier werd salpeter in opdracht van het stadsbestuur verwerkt tot buskruit.

Toen het Raffineerhuis aan het eind van de negentiende eeuw werd gesloopt, kreeg het houten stadswapen een plaats in de stadscollectie.

Groot wapen van Amsterdam met Andreaskruisen en keizerskroon, 1640-1660
Inventarisnummer KA 7564.1/2