amsterdam museum
 

400 yıl Hollanda-Türkiye

Türkiye ve Hollanda: Geçmiṣin Osmanlı İmparatorluğu ve Yedi Birleṣik Hollanda Cumhuriyeti. Dört yüz yıldır diplomasi ve ticaret alanında yakın iliṣkilerini sürdürüyor. Amsterdam Müzesi, geniṣ bir yelpazede sunduğu sergi ve etkinliklerle 400. yılı kutluyor.