amsterdam museum

Günay Uslu ve Geert Snoeijer

Türkiye’deki Hollandalı Öncüler fotoğraf sergisi derleyicileri

Gunay Uslu en Geert Snoeijer

Günay Uslu
25 Ekim 1972 tarihinde Haarlem’de doğdu. Amsterdam Üniversitesi Kültürel Çalıṣmalar bölümü öğretim görevlisidir. Kültürel miras, müzecilik ve kültürel politika dersleri vermektedir. Doktora tezi Homeros, Troya ve Türkler; Homeros’un mirasının ve Troya’nın Türk kültürü (1870-1915) üzerindeki rolü hakkındadır. Kendi ṣirketi Günay Uslu Projects Art & Culture çatısı altında, Amsterdam’daki çeṣitli kültürel kurumlara danıṣmanlık vermekte ve kültürel projelerin organizatörlüğünü yapmaktadır. Ṣu anda da, Allard Pierson Müzesi’nde hazırlıkları devam eden Troya: Ṣehir, Homeros ve Türkiye sergisinin küratörüdür. (sergi açılıṣı 6 Aralık 2012)

Geert Snoeijer
Geert Snoeijer 1 Ağustos 1968’de IJsselmuiden’da doğdu. Kısa süreli avukatlık kariyerinden sonra, tutkusu olan fotoğrafçılığa yöneldi. Yurdundan ayrılanların sosyal ve kültürel çevreleriyle olan iliṣkilerini gösterir belgesel fotoğrafçılık, özel ilgi alanını oluṣturuyor. 2009 yılında New York’ta, 17. yüzyılda Amerika’ya yerleṣmiṣ olan Hollandalıların, Amerikalılarda bıraktıkları izleri sürdü. Bu fikrin açılımıyla, Türkiye’deki Hollandalı Öncüler projesi doğdu.

Türkiye’deki Hollandalı Öncüler ne anlatıyor?
Türkiye’deki Hollandalı Öncüler, Türkiye’de yaṣayan Hollandalılar üzerinedir; Levanten tüccarların torunları, sevdikleri için giden gelinler, damatlar, Türkiye’de yatırım yapan giriṣimciler, Hollandalı ṣirketlerin çalıṣanları, emekliler ve iklimi, doğası ve kültürüne hayran olanlar, hem de gazeteciler, sanatçılar ve öğrenciler üzerine. Onların tecrübelerini, ayrılıṣlarını ve Türkiye’deki hayatlarını anlatıyor. Gidiṣ sebepleri ve beklentileri nelerdi? Türkiye’deki hayatlarını nasıl değerlendiriyorlardı? Türkiye'den baktıklarında, Hollanda’yı nasıl görüyorlardı? Onların tecrübeleri, Hollanda’ya çalıṣmaya gelen ilk kuṣak Türklerle, Hollanda’daki Türk toplumuyla karṣılaṣtırılabilir miydi?

Neden bu proje?
Günay Uslu ve Geert Snoeijer, Türkiye’deki Hollandalı Öncüler projesiyle, Türkiye ile Hollanda arasında yüzyıllardır süregelen iliṣkiyi irdelemek istedi. İki ülke arasındaki iliṣkiler, köklü bir geçmiṣe dayanıyor ve her iki kültür de uzun bir etkileṣim ve birleṣim geleneğine sahip. Proje, bu iki ülke arasında yüzyıllardır devam eden iliṣkiye taze bir bakıṣ açısı getiriyor. Yeni bir açı sunuyor: Tüm Türkler Hollanda’ya girmek istemiyor, yeni trend (yine) tersi yönde.

İletiṣim
http://home.medewerker.uva.nl/g.uslu/
http://www.geert-snoeijer.com


14216 keer bekeken

0 Reacties

Voeg uw reactie toe