"İstanbul’un barındırdığı zıtlıklarla, hayret ve heyecan uyandıran ahengini tasarımlarımızda yorumladık. Tarihe salınan köklerinden günümüze, bu büyülü ṣehri sunuyoruz; mimarisinden tatlarına, kokularına, kendine özgü karakterine, eskiyle yeni arasındaki kaostan yarattığı harmoniye, pek çok farklı kültürü kucaklama yeteneğine. Her bir tasarım, İstanbul’un farklı bir değerini yansıtıyor.

“İstanbul Contrast, bu ahenge bir övgü. Bu sunumun ziyaretçilerde, İstanbul’a karṣı özel, daha önce hissetmedikleri bir his uyandırmasını arzuluyoruz.”