Doğum tarihi
1 Nisan 1938
Doğum yeri
Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, Ege Bölgesi
Amsterdam’a geliṣ tarihi
5 Ṣubat 1968
İlk iṣveren
Hollanda Tersane ve Gemi İnṣa Ṣirketi (NDSM) (1968-1987)
İlk ikamet adresi
Atatürk Kampı
Evli
18 yıldır Sevim ile evli
Çocuklar/torunlar
Canan, Erkan ve Ahmet
5 torun sahibi