amsterdam museum
 

GEVONDEN: DDS documenten gemeente Amsterdam

Bestuurlijke vernieuwing door moderne media

Reineke van Meerten was in 1993 projectmanager Telematica Stimuleringsbeleid van de gemeente Amsterdam en behandelend ambtenaar van het project DDS. Zij heeft ons deze map met gemeentelijke documenten over DDS bezorgd. We zullen de komende tijd met regelmaat nieuwe documenten scannen, uploaden en beschrijven.

In een interview in 2006 herinnerde Reineke van Meerten zich dat ze "met stijgende opwinding had geluisterd naar de jongelui die aan haar bureau waren verschenen" en haar uitlegde dat en hoe ze Amsterdam wilden omtoveren tot een virtuele stad. Hoe 'cyberspace' de kloof tussen bestuur en burgers zou slechten. Het project DDS sloot aan bij het gemeentelijke beleidsdoel om bestuurlijke vernieuwing te relateren aan moderne media. Daarom werd de subsidieaanvraag voor DDS gehonoreerd. Marleen Stikker, die een van "de jongelui" was, vertelde in het interview met Peter Olsthoorn rond het 20 jarig bestaan van DDS: "Reineke van Meerten begreep de potentie, terwijl ik niets kon laten zien. Bijzonder dat ze het risico heeft genomen om het plan voor te dragen".

Weet jij meer over deze documenten en wil jij je kennis met ons delen? Plaats dan een reactie onderaan het artikel, of mail ons.