amsterdam museum
 

Crowdfunding Napoleon

Het Amsterdam Museum vond het tijd om het enorme schilderij De intocht van Napoleon te Amsterdam een vaste plek in de Schuttersgalerij te geven. Het werk diende echter flink gerestaureerd te worden. Het Amsterdam Museum had hiervoor echter niet de financiële middelen voor beschikbaar. Er werd besloten de restauratie gefaseerd aan te pakken. Voor de eerste fase, die plaatsvond in het restauratieatelier van het Rijksmuseum, zijn fondsen en sponsors geworven via de traditionele methode van aanvragen. Voor de tweede fase werd besloten om aan het publiek geld te vragen via een crowdfunding actie.

Het schilderij is een groepsportret van Napoleon, zijn Franse gevolg en Amsterdamse notabelen met het Muiderbos en Rechthuis op de achtergrond. In de zomer van 2011 werd onderzoek verricht naar de personen op het schilderij. Het lukte ons om 29 personen op het schilderij te identificeren, daarnaast konden wij een aantal objecten thuisbrengen (waaronder de sleutels van Amsterdam die nog altijd in de stadscollectie aanwezig zijn). Uiteindelijk werd het schilderij opgedeeld in 37 verschillende elementen, die voor verschillende bedragen te sponsoren waren. De bedragen liepen uiteen van € 10,00 voor het juichende publiek tot € 250,00 voor Napoleon.

De crowdfunding actie van het Amsterdam Museum voor de restauratie van De Intocht van Napoleon te Amsterdam mag een groot succes worden genoemd. In totaal is een bedrag van €49.364,00 opgehaald, waardoor de 2e fase van de restauratie geheel gefinancierd is. Daarnaast heeft de actie enorm veel (positieve) media-aandacht gegenereerd en een nieuw publiek laten kennismaken met het Amsterdam Museum.