Multidisciplinare Werkgroep Digital Engagement

Het Amsterdam Museum is al jaren actief op het gebied van e-cultuur. Onze activiteiten worden positief ontvangen en zijn redelijk succesvol. Binnen de organisatie is een groot draagvlak is voor de inzet van digitale middelen om het publiek te bereiken, maar…. tot nu toe werken we nog vrij geïmproviseerd en de activiteiten van de verschillende teams sluiten niet altijd op elkaar aan. Door een multidisciplinaire werkgroep op te richten die al onze digitale activiteiten gaat coördineren en die de strategie voor de komende jaren gaat ontwikkelen willen we onze effectiviteit vergroten.

Inspiratie: Digital Engagement Framework

We laten ons bij het ontwikkelen van een strategieplan inspireren en leiden door het boek "Digital engagement in culture, heritage and the arts" van Jasper Visser en Jim Richardson. Dit boek biedt met het Digital Engagement Framework, een stap voor stap methode om met behulp van gerichte vragen, een Digitaal Engagement Plan te ontwikkelen voor de hele organisatie of voor een gericht project. Het boek staat vol met tips, richtlijnen en voorbeelden uit de praktijk.

Kick-off

Om vanaf het begin te oefenen met digitaal engagement gaan we ons onderzoek, de ontwikkeling van onze ideeën, onze experimenten en alle andere stappen die we zetten zoveel mogelijk in het openbaar doen. Om meteen te beginnen heb ik de presentatie van de kick-off van onze werkgroep live gezet. Ook deze blog hoort bij de nieuwe aanpak....

Digital engagement kick off meeting werkgroep from Marijke Oosterbroek

Marijke Oosterbroek, teamleider e-cultuur