Vanuit het Amsterdam Museum probeer ik samen met onze medewerkers, collega's uit andere erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven, vrijwilligers en vrienden van het museum te werken aan nieuwe manieren om cultuur dichter bij de mensen te brengen. Daarbij ben ik speciaal geïnteresseerd in de manier waarop nieuwe techniek beïnvloedt hoe mensen cultuur beleven en hoe we daar als museum op in kunnen spelen.