Persbericht 9 maart 2017

Amsterdam Museum trekt de stad in

Als netwerkmuseum willen wij samen met organisaties en groepen in de hele stad de betrokkenheid bij en de zorg voor de stad vergroten. Dit doen wij door op betekenisvolle plekken historische context toe te voegen waardoor inzicht, verdieping of gesprek overde stad ontstaat. Door op diverse locaties in de stad te programmeren komt het museum in contact met een breed en divers publiek. 

Dat gebeurt nu ook al online via Hart van Amsterdam, maar vanaf 2017 beschouwen de expositie- en programmamakers van het museum de hele stad als levend bewijs van toen, nu en straks. Voor dit doel wordt samengewerkt met de vele oba-vestigingen. En - als het aan directeur Judikje Kiers ligt - ook met lokale media, de debatcentra van Amsterdam en met de andere musea in de stad. Zo wordt op alle mogelijke plekken getoond welke bijzondere plaats Amsterdam inneemt in het leven van mensen uit de gehele wereld.

Bevat de stad

“Een stadsmuseum moet niet alleen mooie oude spullen laten zien, maar de relatie versterken tussen de stad en haar bewoners en bezoekers. Wanneer je de stad bevat, geniet je er meer van, voel je je verbonden.” Dat zegt Judikje Kiers, die sinds vorig jaar de scepter zwaait over Amsterdam Museum en daarmee de grote en waardevolle collectie voor alle Amsterdammers in bewaring heeft. Zij is blij met het toenemend aantal bezoekers aan de locaties van Amsterdam Museum. “Als conservatoren van de stad zijn wij de bewakers van het Amsterdamse gedachtengoed. Dat zit natuurlijk vooral in de mensen zelf. Daarom gaan we naar ze toe. Om elkaar te vertellen over waar wij Amsterdammers vandaan komen en waar we nu zijn.” 

Toegankelijk

De locatie Burgerweeshuis tussen Kalverstaat en Nieuwezijds Voorburgwal kan in de komende jaren toegankelijker en aantrekkelijker worden gemaakt. De tentoonstellingen daar vormen bij uitstek een eerste introductie voor mensen die de stad willen doorgronden. Daarom is een plan nodig om het gebouw beter geschikt te maken voor deze kennismaking van toeristen, dagjesmensen en Amsterdammers. De gemeente en Amsterdam Museum onderzoeken nog dit jaar de mogelijkheden daartoe. Om dit tastbaar te maken en varianten voor een mogelijke inrichting te krijgen, wordt aan meerdere architecten een schetsontwerp en een visie op een mogelijke verbouwing gevraagd.