In 1939 bereikte de stad Amsterdam voor het eerst 800.000 inwoners, waarna het aantal drastisch daalde tijdens de oorlog. Tijdens de naoorlogse geboortegolf passeerde de stad in 1947 het aantal 800.000 opnieuw. In 1958 haalde Amsterdam zelfs het recordaantal van 873.048 inwoners.

Door de overloop naar groeigemeenten en de afname van de gezinsgrootte zakte het aantal Amsterdammers vervolgens weer tot ruim 675.000 in 1984. Vanaf eind jaren negentig was er een constant stijgende tendens waarbij in 2012 de mijlpaal van 800.000 inwoners dus opnieuw werd bereikt. Nu, exact een jaar hierna, op 27 november 2013, is het inwonertal verder gestegen naar (afgerond) 812.450, aldus het cijfer dat ons ter beschikking werd gesteld door het gemeentelijk Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S).

Het gezin Westerbos met links Alex op zijn eerste verjaardag bij de onthulling van de plaquette van de 800.000ste inwoner op 27 november 2013

Het gezin Westerbos met links Alex op zijn eerste verjaardag bij de onthulling van de plaquette van de 800.000ste inwoner op 27 november 2013


Bij het ontwerp van het plaquette is Eric Claus uitgegaan van een portretfoto van de ongeveer vijf maanden oude Alex. Dit had zijn voorkeur boven een foto van de pasgeborene omdat in de loop van de maanden de individuele trekken van de baby sterker tot uitdrukking komen.

Het is de tweede keer dat het bereiken van een markant inwonertal voor Amsterdam aanleiding is voor het laten maken van een herinneringsplaquette. De eerste keer was in 1930, toen beeldhouwer Gerrit van der Veen (1902-1944) een plaquette ontwierp ter gelegenheid van de geboorte van de 750.000ste inwoner van Amsterdam, Jan Nauta uit Amsterdam-Noord.

Het nieuwe herdenkingsplaquette is nu samen met het plaquette uit 1930 te zien in een vitrine, die toepasselijk staat naast de digitaal groeikaart van Amsterdam (tot en met 26 januari 2014).

Gerrit van der Veen, Herinneringsplaquette 750.000ste inwoner van Amsterdam, 1930

Gerrit van der Veen, Herinneringsplaquette 750.000ste inwoner van Amsterdam, 1930

Bekijk hier ook een korte samenvatting van RTV over deze feestelijke onthulling: