Vorige week is een bijzondere test uitgevoerd in het collectiecentrum, of liever gezegd: op het collectiecentrum. Nadat alle afvoeren zijn dichtgezet, heeft men daar bij wijze van proef het hele dak onder water gezet. Op basis van deze proef konden we testen of het dak voldoende waterdicht is en of de afvoeren goed functioneerde. Want na de proef is al het water weer afgevoerd via de hemelwaterafvoer. Deze test is niet gebruikelijk. Meestal is het testmoment voor een nieuw gebouw gewoon de eerste flinke regenbui. Lekkage is echter een van de meest voorkomende schadefactoren bij collecties. Architect en museum wilden heel zeker weten dat we lekkage door het dak kunnen uitsluiten. De test leverde ook prachtige plaatjes op die we jullie natuurlijk ook graag laten zien.


20101018 _depot_natteproef2