Cindy heeft, in haar functie van projectleider van het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum, verteld welke eisen aan het gebouw zijn gesteld met betrekking tot het binnenklimaat; deze zijn gedetailleerd vastgelegd in het Programma van Eisen en vervolgens is het bouwprojectteam aan de slag gegaan. Het museum heeft steeds inspraak gehad tijdens het bouw- en installatieproces en door een nauwe samenwerking en voortdurende uitwisseling tussen de verschillende partijen is de prestatie van het klimaatsysteem en de afdekking van risico’s zo goed mogelijk gewaarborgd. Cindy signaleerde als aandachtspunt de lange duur van bouwprocessen in verhouding tot het voortschrijdende inzicht en veranderende opvattingen; de ideeen over energiebesparing zijn in de afgelopen jaren enorm gewijzigd en erfgoedinstellingen en musea moeten zich ook aan de veranderende normen aanpassen. Ten slotte pleitte Cindy ervoor om opgebouwde kennis en ervaring na afloop van projecten te verduurzamen en te delen met vakgenoten.

In het voorjaar zal Cindy haar lezing nogmaals geven in het Collectiecentrum; als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met het Amsterdam Museum: infocollectie@amsterdammuseum.nl

Margje van Vugt, die stage loopt in het Amsterdam Museum, heeft een verslag gemaakt van alle lezingen. Lees hier de integrale tekst van haar verslag: Naar de knoppen.