Het Amsterdam Museum heeft een aantal lambriseringen van historische interieurs in de collectie inclusief schoorstenen, spiegels en soms ook behangselschilderingen. De spiegels afkomstig uit interieurs van Amsterdamse grachtenpanden zijn veelal gevat in rijk geornamenteerde, vergulde lijsten.

Alle spiegels zijn gefixeerd in de sponning, er is achterkantbescherming aangebracht en in geval van breuken zijn de delen vastgezet en loslatende vergulding is geconsolideerd zodat het risico op schade tijdens de verhuizing tot een minimum was beperkt. Voor de allergrootste en uitbundigst geornamenteerde lijsten zijn speciale transportkisten vervaardigd. De kleinere zijn door de depotmedewerker in transportplastic verpakt. De spiegels zijn veilig gearriveerd in het Collectiecentrum en ze hangen inmiddels in volle glorie op de nieuwe rekken.