amsterdam museum

Grote kwesties

Van de 19e eeuw

In de negentiende eeuw speelde een aantal grote kwesties. Algemeen kiesrecht, kinderarbeid, onderwijs voor vrouwen, slavernij, vrijheid van geloof… Ze hadden allemaal te maken met de fundamentele rechten van de mens. Eeuwenlang had een kleine groep rijke, protestantse mannen het voor het zeggen gehad. In Nederland maar ook in de koloniën overzee. Daartegen ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw protest, op allerlei fronten.

Op de eerste verdieping in ‘De IJzeren Eeuw’ staat een groot touchscreen waar je een spel kunt spelen over deze Grote Kwesties. Je kiest er welke argumenten de mensen in de 19de eeuw gebruikten bij hun strijd vóór of tegen grote maatschappelijke veranderingen. Op deze blogpagina krijg je de komende tijd alvast wat achtergrondinformatie. Verplaats je in de denkwereld van een 19de eeuwer!

Totaal 5