amsterdam museum
 

Biografie van Amsterdam 2016

Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet

In 2016 werkte de Biografe van Amsterdam samen met Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet. Dit is een druk bezocht, intiem herdenkingsprogramma in Amsterdam, dat op 4 en 5 mei op locatie herinneringen ophaalt aan het Joodse leven en aan de levens en verzetsdaden van dappere studenten, dwarse kroegbazen, strijdbare communisten of anderen die in verzet kwamen tegen de bezetter. Samen met de huidige bewoners worden met de bezoekers en de verhalendragers weer nieuwe verhalen gesmeed. Zolang het nog mogelijk is vertellen ooggetuigen hun persoonlijke verhalen vanuit huiskamers, zolders, klaslokalen of cafés door aan een nieuwe generatie.

Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet wil graag gebruik maken van het medium film om de reikwijdte van het project te kunnen vergroten. Door de populariteit van het project en de beperkte capaciteit van veel huiskamers en andere locaties, komt het regelmatig voor dat bezoekers niet meer naar binnen kunnen. Films zijn een waardevolle vorm om persoonlijke verhalen op locatie vast te leggen met behoud van het intieme en kleinschalige. Een veel breder publiek dan tot nu kon luisteren naar de verhalen over Joods leven en over verzet krijgt zo de kans om deze verhalen alsnog  te zien en horen. Verhalen van binnen worden letterlijk buiten de muren gebracht.

Het is de bedoeling van het project om te onderzoeken hoe we de mogelijkheden van het genre van de documentaire film kunnen inzetten om de doelstellingen van Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet te verwezenlijken en een nieuwe vorm van verhalenoverdracht kunnen ontwikkelen. De filmpjes moeten een rol kunnen spelen in de evenementen rond 4 en 5 mei. Tegelijkertijd moeten de filmpjes ook op zichzelf kunnen staan en bijdragen aan een beter inzicht in de brede thematiek van Joods leven en vrijheid en verzet in Amsterdam. Het gaat dus om verrassende, bijzondere, aansprekende en/of inspirerende historische verhalen die aan concrete Amsterdamse plekken en adressen kunnen worden gekoppeld. Via zes van deze filmpjes wil het project een informatief mozaïek van Joods leven en verzet presenteren dat nieuwsgierig maakt en een bijdrage levert aan het beter begrijpen van een periode uit de Amsterdamse geschiedenis die nog altijd relevant en betekenisvol is.