Transgenderverenigingen, -organisaties, en -stichtingen

Boeken & Brochures

  • Een dubbel bestaan -  J. Verschoor ea ISBN 90 265 1090 X Travestieten en hun omgeving
  • Mijn valse verleden -Alex Bakker -ISBN9789046808986 -A utobiografie van man geboren als meisje
  • Travestie in Nederland en Vlaanderen - Paul Vennix - ISBN 90 5166 590 3 - Uitkomsten onderzoek
  • Travestie, een serieuze noodzaak - Paul Vennix - ISBN 90 5166 7493 - Brochure n.a.v. onderzoek Travestie in Nederland en Vlaanderen

Websites