Thirza van Tiel - student kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam