Daarnaast was Jan Luyken een zeer verdienstelijk dichter. Zijn eerste, nogal amoureuze liedboek Duytse Lier verscheen in 1671. Hierin leek hij - nog jong als hij was - enigszins afgedwaald van zijn streng religieuze opvoeding. Kort na het verschijnen van deze bundel trouwde hij met zijn daarin bezongen liefde, Maria de Ouden. Enige tijd later zag Jan Luyken echter 'het licht' en werd streng gelovig. Hij maakte nu alleen nog stichtelijke werken, bij voorkeur emblematabundels waarin zinnebeeldige prenten (emblemen) zijn voorzien van een motto en bijschrift.