Luyken

 

Letterkunde

Stichtelijk en frivool

Letterkundige werken werden extra aantrekkelijk gemaakt met illustraties. Hoewel Frankrijk hierin toonaangevend was, volgden de boekillustratoren in Nederland toch grotendeels hun eigen smaak.

Dit gold zeker voor Jan Luyken, die zich vooral bezighield met het illustreren van zijn eigen stichtelijke emblematabundels en van werken van andere stichtelijke schrijvers, zoals Willem Sluiter. Zoon Casper Luyken leek zich meer aangetrokken te voelen tot lichtere ofwel frivolere genres, zoals populaire werken als Den Vermakelyken Avanturier van Nicolaas Heinsius of Le Théatre van Mr. Quinault.