Doğum tarihi
1 Ṣubat 1946
Doğum yeri
Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, İç Anadolu Bölgesi
Amsterdam’a geliṣ tarihi
20 Kasım 1969
İlk iṣveren
Van Leer Varil Fabrikası (1969-1977)
İlk ikamet adresi
Nicolaas Witsenkade’de bir pansiyon
Evli
44 yıldır Ayṣe ile evli
Çocuklar/torunlar
Hasan, otobüs ṣoförü / Mustafa, Türk kasabında çalıṣıyor
3 torun sahibi