Silhouetportret van Salomon Rendorp (1767-1824)

Dit silhouetportret is een en profil weergave van Salomon Rendorp (1767-1824), een telg uit het patriciërsgeslacht Rendorp. Salomon was brouwer van beroep en woonde in Amsterdam. Hij was getrouwd met Johanna Ferdinanda van Collen (1774-1833). Hun dochter Anna Maria Rendorp (1795-1859) trouwde vervolgens met Jhr. Mr. Willem Jacob Backer (1798-1851), waardoor een band met de familie Backer ontstond. Willem Jacob Backer was een zoon van Agnes Maria Dedel (1767-1827) en Jhr. Mr. Cornelis Hendricksz. Backer (1766-1819), van wie zich eveneens een silhouetportret in de collectie van het Amsterdam Museum bevindt (objectnr. 1564). Silhouetportretten zoals deze waren in de achttiende en de negentiende eeuw zeer populair.