Collectie op reis

Volg onze objecten over de wereld

De collectie van het Amsterdam Museum telt meer dan 100.000 voorwerpen. Er zijn altijd wel objecten die op reis zijn, om tijdelijk te schitteren in tentoonstellingen of vaste opstellingen in binnen- en buitenland. Daar worden deze objecten in de regel in een hele andere context getoond, dan 'thuis'. In Collectie op reis stellen we deze objecten aan je voor, en hoe ze fungeren in tentoonstellingen wereldwijd.

Klok gezocht

Onlangs kregen we de vraag van Gabri van Tussenbroek, die een boek over het Paleis van Volksvlijt voorbereidt, of de klok uit het Paleis zich in onze collectie bevindt. Een naspeuring in de collectiedatabase leverde inderdaad een luidklok op die in november 1929 aan de Gemeente Amsterdam was geschonken. De schenker was NV IJzerhandel Hollandia dat de… lees verder »

Groene Kamer keert terug op de Prins Hendrikkade

Veel van de historische interieurs in de collectie van het Amsterdam Museum komen uit panden die gesloopt zijn. Bij enkele is dat echter niet het geval, zoals bijvoorbeeld de ‘Groene Kamer’, een vroeg achttiende-eeuwse betimmering afkomstig uit het nog altijd bestaande pand op de Prins Hendrikkade 142. Het kamerinterieur werd in 1899 uit het huis verwijderd en… lees verder »

Beeld koning op verdiende plek

Gisteren mocht ik een bijzonder beeld van koning Willem-Alexander, in 2013 ontworpen door kunstenares Marjolein Rothman, als bruikleen overhandigen aan Marja Ruigrok. Zij is tegenwoordig wethouder bij de gemeente Haarlemmermeer, maar was destijds als Amsterdams raadslid de initiator van een prijsvraag onder de inwoners van Amsterdam om een beeld van de koning te… lees verder »

Work Body Leisure

Wat is de connectie tussen tippelzones, de Bed-In for Peace in het Amsterdamse Hilton Hotel, de kamer waar John Lennon en Yoko Ono in 1969 in bed protesteerden tegen de Vietnamoorlog, de Gates of No Return in Afrika en renderfarms in India? De Nederlandse bijdrage aan de Architectuur Biënnale 2018 in Venetië 'Work Body Leisure' onderzocht de relatie tussen… lees verder »

Bellenbord op nieuwe locatie van Imagine IC

Imagine IC en de OBA delen een prachtige nieuwe locatie op het Bijlmerplein.
Het Amsterdam Museum leende het Bijlmer-bellenbord uit aan deze nieuwe ‘voordeurdelers’.
lees verder »

Feest in Zutphen met Kees Maks

Met een feestelijke tentoonstelling vol vlagvertoon is een nieuwe museumlocatie in Zutphen geopend. Het Amsterdam Museum draagt bij aan de feestvreugde met een bruikleen: het schilderij ‘Vlaggen in de Kalverstraat’ van Kees Maks. lees verder »

De witkar: zijn tijd ver vooruit

Oud-provo Luud Schimmelpennink (1935) mocht vorige week maandag de Frans Banninck Cocq Penning in ontvangst nemen in Pakhuis de Zwijger. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich gedurende een periode van tien jaar of langer verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Amsterdam. Schimmelpennink ontving de penning voor het ontwikkelen van de witkar: een… lees verder »

Watteau op reis

Musea maken het mogelijk om mooie en interessante tentoonstellingen te maken doordat ze kunstwerken aan elkaar uitlenen. Het Amsterdam Museum geeft jaarlijks vele objecten in bruikleen aan andere musea in Nederland en ver daarbuiten. Zo komen kunstwerken die bewaard worden in het depot onder de aandacht van het publiek. De ‘jonge vrouw die haar mantilla oplicht’ werd… lees verder »

Peter Alma op reis naar Museum Arnhem

Het Amsterdam Museum geeft jaarlijks vele objecten uit de stadscollectie in bruikleen aan andere musea in Nederland en ver daar buiten. Stukken die bewaard worden in het depot, komen op die manier onder de aandacht van het publiek en dikwijls in een heel andere context dan in het stedelijke historische perspectief dat eigen is aan het Amsterdam Museum. Een mooi… lees verder »

#020today: Kabramasker in de Bijlmer

Het is een ontroerend en ontregelend beeld. Tussen de olifantspoten van metrostation Kraaiennest komt langzaam een danser aangelopen die het Kabramasker draagt. Het dansende museumstuk heeft weer een nieuwe rol gekregen; in de Wijksafari Bijlmer van Adelheid Roosen. lees verder »

Een betimmering opstellen - Deel 1

Van 1 februari tot en met 6 april dit jaar zal Het Nieuwe Instituut te Rotterdam een tentoonstelling organiseren over de voormalige stijlkamers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Een interieur uit het gesloopte pand Keizersgracht 185 zal daarbij een centrale plaats innemen. lees verder »

Een betimmering opstellen - Deel 2

Afgelopen week is in de grote zaal van het Nieuwe Instituut begonnen met de installatie van het interieur uit Keizersgracht 185. Er is een roostervormige kubus opgebouwd door de tentoonstellingstimmerlieden. Deze wanden zijn een uitstekend toegankelijke basis voor de montage en suggereren tegelijkertijd de contouren van de museumzaal van het Stedelijk Museum.   lees verder »