Rechten

De content gepubliceerd op deze website is (tenzij anders vermeld) in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding licentie, gebaseerd op de content zoals deze is gepubliceerd op deze website. Neem voor het verkrijgen van toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen contact op via webredactie@amsterdammuseum.nl

Bijdragen

Het Amsterdam Museum nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren aan het Hart. Omdat we het belangrijk vinden dat het Hart een veilige omgeving is waar iedereen zich thuis en welkom voelt, hebben we enkele huisregels opgesteld. Daarbij benadrukken we dat bijdragen en reacties binnen het kader van het Hart moeten vallen. Voor meer informatie kan je contact op nemen met de webredactie via webredactie@amsterdammuseum.nl.

  • De mening van andere bezoekers dient gerespecteerd te worden.
  • Bijdragen en reacties mogen nooit beledigend, discriminerend of nodeloos kwetsend zijn.
  • Bijdragen en reacties mogen geen reclame-uitingen, vertrouwelijke informatie of privé gegevens van derden bevatten.
  • Met het plaatsen van een bijdrage of reactie gaat de gebruiker akkoord met de huisregels. Het Amsterdam Museum heeft het recht om bijdragen en reacties die in strijd zijn met de huisregels te verwijderen.