Voor desen het Clarissen Clooster, en in het iaar 1595, tot een Tucht-Huys der mannen gemaakt