Anno 1689. De kroning van Willem III en Maria Stuart