Het Huis Kostverloren aan de Amstel

Het huis Kostverloren is omstreeks 1500 gebouwd aan de bocht van de Amstel, ten zuiden van de huidige uitspanning Klein Kalfje. Het schilderij laat de eerste fase zien van de wederopbouw van het huis, dat in 1650 gedeeltelijk door brand werd verwoest. De toenmalige eigenaren kregen op 12 april 1658 toestemming voor de herbouw. Het huis werd in 1722 gesloopt. Kostverloren dankt zijn naam aan de terugkerende kosten ter bestrijding van de verzakkingen in de drassige Amsteloever. De landschapschilder Jacob van Ruisdael, beroemsdste telg van een schildersfamilie, werd in Haarlem geboren, waar hij ook zijn opleiding genoot. Omstreeks 1656 vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij tot zijn dood bleef werken.