Schutterijglas VAANDRIG VAN D’COMPAGNIE WYK NO 28

Het glas heeft een zeldzame gravering die verwijst naar de Amsterdamse schutterij. Op de kelk is een vaandrig aangebracht, zwaaiend met een vendel. Hieronder zijn in spiegelmonogram de letters ‘ATB’ gegraveerd. De andere kant van de kelk toont een schutterstrofee met trommel, vaandels, speren en lansen, geweren en een helm. Langs de rand van de kelk is de inscriptie ‘Lang leve den vaandrig van d’compagnie wijk no 28’ te lezen. De initialen ‘ATB’ staan voor Abraham ter Borg jr, een welgestelde jonge Amsterdammer die op 27 januari 1736 als vaandeldrager van wijk 28 was aangesteld. Vaandeldragers waren vanouds ongetrouwde jongelieden, die - fraai uitgedost en met een banier zwaaiend - hun compagnie ten strijde of in een optocht aanvoerden. Bij zijn huwelijk in 1743 verliet Ter Borg de schutterij, een hogere rang ambieerde hij blijkbaar niet. Mogelijk hebben zijn mede-schutters hem het glas bij deze gelegenheid ten afscheid geschonken. Amsterdam telde in de achttiende eeuw zestig schutterswijken. Wijk 28 werd begrensd door Binnen Amstel, Singel, Koningsplein, Reguliersdwarsstraat, Botermarkt en Amstelstraat. Het glas is aangeboden aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bij het 150-jarig jubileum op 20 september 2008 door de leden. Het genootschap gaf het vervolgens in bruikleen aan het Amsterdams Historisch Museum.