amsterdam museum
 

De restauratie van Napoleon

De restauratie van De intocht van Napoleon te Amsterdam wordt uitgevoerd door Restauratieatelier Amsterdam onder leiding van Kathrin Kirsch en Andreas Siejek met ondersteuning van enkele project medewerkers.

Gedurende de eerste fase van het restauratietraject van begin juli tot begin oktober 2011 stond de conservering (het in stand houden) van het schilderij in het middelpunt. Lees hiernaast de blogs die Kathrin tijdens de restauratie schreef en bekijk foto's van de restauratie op het Flickr account van het Amsterdam Museum.