1 1813-1880 Stadhuis van Amsterdam – Prinsenhof
2 Juni/juli 1880 – juni/juli 1885 Rijksacademie van Beeldende Kunsten
3 (juni/juli?) 1885 – januari 1892 Rijksmuseum Amsterdam, met daarin speciale aandacht voor het weghalen van het schilderij in 1891 en de briefwisseling tussen Obreen en de minister van Binnenlandse Zaken
4 Januari 1892 – 1908 Raadhuis Amsterdam
5 1908 – 1913 ?
6 Augustus 1913 – 1918 Historische tentoonstelling Den Haag
7 1918 – 1931 ?
8 Maart – september 1931 Tentoonstelling Amsterdam in den Franschen Tijd 1795-1813 (exposant Amsterdams Historisch Museum, Waaggebouw) benedenzaal van het museum
9 1931 – 1961 Schilderij waarschijnlijk in het depot van het Stedelijk Museum
10 10 mei 1961 – 6 juni 1961 Tentoonstelling ter gelegenheid van 150 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken in de Koopmansbeurs
11 17 november 1961 – 15 juni 1964 Op rol in depot Draagbak
12 1964 – 2011 Depot
13 9 oktober 2011 Schilderij in de Schuttersgalerij van het Amsterdam Museum