Op 25 oktober 1811 kwam een einde aan het bezoek van keizer Napoleon aan Amsterdam en verschenen in de Courier d’Amsterdam deze gedenkwaardige afscheidswoorden. De pers had weinig vrijheid om openlijk te kunnen schrijven. Onder koning Lodewijk Napoleon was er nog enige vorm van persvrijheid. Zijn broer besliste echter op 5 februari 1810 bij een ‘Keizerlijk decreet op de drukkerijen en boekhandel’ dat niets mocht worden gedrukt of uitgegeven mocht worden dat gericht was tegen de keizer of de bestaande orde van zaken en het belang van de staat. In 1879 schrijft R.W.P. de Vries dat hoewel men er niet openlijk voor uit durfde te komen, menigeen opgelucht moet zijn geweest dat de keizer de stad verliet. Tijdens de intocht zouden alleen op bevel of uit vrees langs de route juichtonen te horen zijn geweest.