Het Framework start met de visie
In het boek "Digital engagement in culture, heritage and the arts" wordt het Digital Engagement Framework opgedeeld in 4 bouwstenen:
1. The organisational basis
2. Assets and audiences
3. Engagement strategies
4. Technologies and processes.

Binnen de eerste bouwsteen worden drie elementen onderscheiden: Objectives, Vision en Trends. Wij volgen het framework en gaan starten met het ontwikkelen van een visie. Daarbij houden we er rekening mee dat dit een iteratief proces is en dat onze visie in de loop van het proces nog kan worden bijgesteld.

Kenmerken van onze visie
De visie / missie moet een kort en bondig statement zijn dat aangeeft waar onze digitale inspanningen toe moeten leiden in drie tot vijf jaar. Het statement moet inspireren en op die manier richting en energie geven aan onze activiteiten. De visie moet aansluiten bij de missie van het Amsterdam Museum.

Inspiratiebronnen Amsterdam Museum
We gebruiken het ondernemingsplan (pdf), het collectieplan (issuu) en de gedachtevorming rond het maatschappelijk profiel (doc) als uitgangspunten.

Vervolgstappen
De leden van de werkgroep gaan zich eerst individueel verdiepen in de strategie van het museum en vervolgens een voorstel voor digitale engagement visie opstellen. Hierna zullen we proberen om een eerste gezamenlijke versie van de visie te formuleren.

Digital engagement: vision from Marijke Oosterbroek

Marijke Oosterbroek, teamleider e-cultuur