2011 is vrolijk ingeluid. Het personeel van het Amsterdam Museum kwam tijdens de nieuwjaarskoffie op 3 januari bij elkaar in het nieuwe Collectiecentrum in Amsterdam Noord. Er was dan ook nogal wat te vieren: een nieuw jaar, een nieuwe naam en een fonkelnieuw gebouw. Voor sommigen van de museummedewerkers was het de eerste keer dat ze het gebouw zagen, anderen hadden het vorig jaar mei in de steigers gezien en een klein gezelschap was aanwezig bij het leggen van de eerste steen op 14 oktober 2009.

Het lijkt een wonder dat het gebouw in iets meer dan een jaar aan de oever van het IJ is verrezen. De gemeente Amsterdam, met name het Project Management Bureau, de architect, de aannemer en de verschillende bouwkundige firma’s hebben een geweldige prestatie geleverd door in een betrekkelijk korte tijd een mooi en zeer functioneel gebouw neer te zetten. In de serie Stadsgezichten van het Paroolverscheen een eerste –  zeer positief – commentaar: Het Amsterdam Museum was al geruime tijd op zoek naar depotruimte voor de omvangrijke historische collectie en besloot tot nieuwbouw die behalve opslagruimten ook een restauratieatelier en multifunctionele werkruimten moest bevatten. Architect Wim Quist heeft een robuust bakstenen gebouw ontworpen en de verschillende componenten een duidelijk eigen karakter gegeven. De twee volledig gesloten zijbeuken bevatten de depotruimten. Het centrale deel heeft een meer open uitstraling en bestaat uit de entree met portiersloge en emballagefaciliteit op de begane grond en werkruimten op de verdiepingen. Van hieruit heeft men een prachtig uitzicht over het IJ. De werkruimten bieden plaats aan medewerkers, conservatoren, restauratoren, onderzoekers, vrijwilligers en kunstenaars die de collectie willen raadplegen of aan objecten willen werken. Het semi-openbare karakter van het Collectiecentrum is een mooi voorbeeld van de nieuwe attitude in de museumwereld waarbij de relatie met het publiek steeds meer een wederzijds karakter krijgt. Meer dan een burcht is het Collectiecentrum een schatkamer die af en toe iets van haar glinsterende schatten laat zien.

De volgende fase is aangebroken, de technische installaties worden ingeregeld, kasten en rekken worden geplaatst en in het voorjaar beginnen we met de verhuizing van de objecten. Cindy Zalm, projectleider van de verhuizing werkt, nu een deel van de week in het Collectiecentrum en de beveiligers zijn er sinds de bouwkundige oplevering eind vorig jaar voortdurend aanwezig. Enkele medewerkers maken al gebruik van de flexibele werkplekken die zijn ingericht, onder hen de directeur die een dagdeel per week kantoor houdt in Noord.