Kunsthistorici hebben gekeken naar andere tekeningen met hetzelfde onderwerp. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jacob is een verhaal uit de Bijbel. Een tekening uit het British Museum verbeeldt hetzelfde verhaal, zij het op een andere manier. Zo is men tot de conclusie gekomen dat Rembrandt niet beide tekeningen gemaakt kan hebben, omdat de tekening die het British Museum bezit nou eenmaal ‘beter’ is.

Rembrandt van Rijn, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jacob, 1640-41.

Rembrandt van Rijn, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jacob, 1640-1641.

Dat Rembrandts tekening ‘beter’ is, komt omdat zijn tekening herkenbaarder is: als je de tekening ziet, kun je het onderwerp meteen herkennen. Esau, die binnenkomt, is meteen te herkennen als jager, terwijl dat op de tekening van Bol niet meteen in het oog springt. Hier zit Esau aan de overzijde van de tafel. Daarnaast is er naar stilistische kenmerken gekeken: Bol is namelijk bekend als tekenaar die een los penwerk hanteert en vrij grof schetst, wat wordt teruggezien in de tekening van het Amsterdam Museum.

 

Evert van den Berg - student kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam