Begrafenisschild van het St.Victors- of Korenmolenaarsgilde

Deze twee zilveren schilden werden gebruikt bij de begrafenis van gildeleden van het Sint Victors- of Korenmolenaarsgilde. Wanneer een lid van het gilde overleden was, werd hij uitgedragen door zijn gildebroeders. De kist werd bedekt met een zwart doodskleed waaraan, tijdens de begrafenisplechtigheid, dergelijke zilveren schilden waren gehecht. Op de begrafenisschilden waren vaak beschermheiligen, gereedschap of andere kenmerken van de beroepsgroep afgebeeld. Het aantal schilden en versierselen liet de positie zien van de overledene binnen het gilde. In het Amsterdamse Korenmolenaarsgilde waren, naast de bazen en meesterknechten, ook eigenaren van molens georganiseerd. Sint. Victor was de beschermheilige. De leden van een gilde genoten een aantal privileges zoals garantie op werk, zorg en uitvaart. Om lid te worden moest de officieel als ‘poorter’ ingeschreven vakman een meesterproef afleggen, en daarmee zijn professionele bekwaamheid tonen. Vaak werd ook entreegeld gevraagd.