Reisnecessaire van Aletta Jacobs

Dit lederen reisnecessaire heeft toebehoord aan arts en feminist Aletta Jacobs (1854-1929). Jacobs maakte het haar taak om de achtergestelde positie van vrouwen aan de kaak te stellen. Dat deed ze samen met andere vrouwen uit de gegoede burgerij, in een beweging die later de Eerste Feministische Golf (ca. 1870-1920) werd genoemd. Ze beperkte zich echter niet tot Nederland. In 1911-1912 reisde Jacobs samen met de Amerikaanse Carrie Chapman Catt, voorzitster van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, door Afrika en Azië om het vrouwenkiesrecht te propageren. Drie jaar later ondernam ze een tweede wereldreis voor bezoeken aan regeringsleiders van uiteenlopende landen, onder wie de Amerikaanse president Wilson en de paus. Dit reisnecessaire nam Jacobs waarschijnlijk mee op haar reizen. Het bevat allerlei borstels, doosjes, flesjes en andere voorwerpen van verzorging, vervaardigd uit zilver en glas. Vijf van de vakjes zijn leeg, wat mogelijk duidt op het ontbreken van enkele kleine objecten.