Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit, COC Amsterdam (serie 'Het Overleg')

Voor de fotoserie Het Overleg liet Taco Anema zich inspireren door het Hollandse poldermodel, de typische overlegcultuur gericht op consensus, die in alle lagen van de samenleving toegepast wordt. Hij maakte 75 groepsportretten van de besturen van verschillende organisaties en stichtingen, uiteenlopend van een studentenkorps, een moslimvrouwenorganisatie en een voetbalvereniging tot het bestuur van de Industrieele Groote Club aan de Dam. Het (laten) maken van dit soort groepsportretten is ingebed in een burgerlijke traditie uit de Gouden Eeuw. De beroemde historische schuttersstukken en groepsportretten zijn het resultaat van een natie in overleg.