Ring van Jacob Tiewelen Beels (1767-1792), secretaris van de Oostersche Handel en Reederijen, in foedraal

Deze gouden ring behoorde toe aan Jacob Tiewelen Beels (1767-1792), de jongste zoon van Marten Adriaan Beels (1728-1789) en Adriana Susanna Tiewelen (1729-1781), beide lid van de adel. Vader Marten was advocaat en bewindhebber van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Daarnaast werd hij in 1787 burgemeester van Amsterdam. Omdat hij tegen de patriottenbeweging gekant was, werd hij echter enkele maanden na zijn benoeming al van zijn functie vervallen verklaard. Zoon Jacob was secretaris van de Directie der Oostersche Handel en Reederijen, een organisatie die sinds 1689 de belangen behartigde van reders en handelaren in het Oostzeegebied. Hier werd onder meer graan verhandeld. Van Jacobs moeder, oudere broer Leonard en diens vrouw bevinden zich tevens portretmedaillons in de collectie van het Amsterdam Museum (objectnrs. 3701.1/2, 3702.1/2 en 3703).