Stadswapen met kroon, fragment van vaandelstok bij vaandel Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen

In 1868 werd de bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen opgericht. Doelstelling was het oprichten van arbeiderswoningen die voor een lage prijs aan de leden werden verhuurd en na verloop van tijd hun eigendom werden. Het eerste complex woningen dat door de Bouwmaatschappij werd opgericht, in 1871, lag aan een straatje dwars op de Mauritskade. Een van de bewoners was de houtzagersknecht Klaas Ris, medeoprichter van de Bouwmaatschappij. Tot 1900 liet de Bouwmaatschappij 940 woningen bouwen en was daarmee de grootste woningbouwvereniging van Amsterdam. In 1919 werd als dochter van de Bouwmaatschappij Onze Woning opgericht, die voldeed aan de bepalingen van de Woningwet (1901). In 1989 fuseerden de Bouwmaatschappij en Onze Woning en per 1 januari 1997 ging deze combinatie op in Woonstichting De Key.