Model van slangbrandspuit met toebehoren

Dit model van de slangbrandspuit naar het ontwerp van Jan van der Heyden (1637-1712) is waarschijnlijk gemaakt in zijn werkplaats aan de Koestraat. De brandspuit die Jan van der Heyden in 1672 ontwikkelde was een combinatie van zuig- en perspompen, met daaraan vast een lange slang. De pomp hoefde niet te worden gevuld met water, want dat werd via de slangen direct uit de gracht gepompt. Door de constante aanvoer van water bleef de waterdruk hoog. Zijn pompsysteem en brandslang maakten brandbestrijding ongelooflijk veel effectiever. De roep om een degelijke manier van blussen was groot in de 17de eeuw, want een brand sloeg meestal snel over naar andere panden in de nauwe straten van Amsterdam. De uitvinding van Jan van der Heyden werd dan ook dankbaar ontvangen. Zijn slangbrandspuit werd al gauw door de stad Amsterdam, maar eveneens door de VOC en Tsaar Peter de Grote, in gebruik genomen. Zijn uitvinding heeft menig monument en schip gespaard. Dit model werd tot ver in de negentiende eeuw gebruikt.