Vaas met deksel

Deze vaas is het grootste stuk Hollands porselein dat ooit werd gemaakt. Het pronkstuk van meer dan één meter hoog werd vervaardigd voor de Nijverheidtentoonstelling in 1808. Het schilderwerk is minutieus uitgevoerd, met afbeeldingen van Apollo en de negen muzen en op de sokkel vier bekende locaties in Amsterdam: het stadhuis op de Dam – dat toen net Koninklijk Paleis was geworden, de Vismarkt, de Beurs van Hendrik de Keyser en de Schreierstoren. Of de vaas een prijs heeft gekregen is niet bekend. Wel is bekend dat koning Lodewijk Napoleon (1778 – 1846), die Amsterdam een warm hart toe droeg, tevreden was over het werk van Nicolaas Dommer (1748-1814). Hij verleende de porseleinfabriek Dommer & Co. later het predicaat ‘Koninklijk’ en zorgde er voor dat de kwaliteit van het werk verbeterde door Dommer in Frankrijk te laten bijscholen.