Vaandel Vrouwenkiesrecht

Strijd voor vrouwenkiesrecht In 1922 mochten vrouwen in Nederland voor het eerst stemmen. Dat is minder dan een eeuw geleden. In 1919 werd het algemeen kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Het algemeen kiesrecht van mannen was al in 1917 ingevoerd. Daarvoor mochten alleen rijke mannen stemmen. De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht was opgericht in 1894, met als presidente Aletta Jacobs. Het was revolutionair dat er alleen vrouwen in het bestuur zaten. Deze Vereniging heeft, samen met de Vereeniging van Staatsburgeressen, het vaandel geschonken aan de collectie van de stad op 8 maart 1929, tien jaar nadat hun strijd succes had gehad.